Produkterna från Högtorp gård framställs av vilda råvaror från svensk skog och ängsmark. Dessa förädlas sedan i det livsmedelsgodkända kök som finns på Högtorp gård i sörmländska Mellösa.