Bakom Högtorp gård och SPRUCE står kemiingenjören Lena Engelmark Embertsén. Med sina kemikunskaper och långa erfarenhet av smakförädling av vilda växter, framställer hon kvalitativa produkter med höga smaker helt utan kemiska tillsatser.

Råvaror från Högtorps egen skog

Råvarorna kommer från egen skog som är godkänd enligt EU:s ekologiska certifiering. Högtorps skogar sköts i linje med skogens egen dynamik, baserat på moderna forskningsresultat för att utveckla en rik skog med hög mångfald. Allemansrätten tillåter inte plockning av gran- eller enskott så länge det inte är i din egen skog där det sker med försiktighet och ansvar.

Unika och högkvalitativa produkter

Högtorp gårds produkter kännetecknas av rena smaker, innovation och hög kvalitet. Vi använder lokala och svenska råvaror så långt det är möjligt och inga konserveringsmedel. På Högtorp gård finns ett produktionskök godkänt och under tillsyn av myndigheter, där oljor, siraper och andra produkter produceras under hygieniska former. Det garanterar rena, säkra och förstklassiga produkter som inte oxiderar eller förfars för tidigt.

Etiskt och hållbart

Hög biologisk mångfald är en förutsättning för verksamheten på Högtorp gård. Därför sker all plockning och produktion utifrån grundsynen att öka eller bibehålla djurs, växters, svampars livsmiljöer. Råvarorna skördas för en långsiktigt hållbar tillväxt. Hela företagets verksamhet är eko-certifierad.